Online Keno en online Bingo Tips en Strategie

Keno Strategie en Tips

Keno is een spel van toeval! Bijgevolg is er weinig strategie die kan worden gebruikt om te uw winstkansen te verhogen. Omdat getallen willekeurig zijn gekozen zijn er geen patronen te onderscheiden bij keno, vgl. roulette. Hoewel het misschien vreemd klinkt als u ervoor kiest vijf nummers op een ticket te noteren, zoals 9, 21, 35, 38, en 57 dan is de kans niet groter dat die nummers vallen in vergeljiking met bijvoorbeeld de kans dat 1, 2, 3, 4, en 5 vallen. Conclusie: elk nummer heeft dezelfde kans te worden getrokken.

Dus, hoewel Keno verschilt van spellen als Blackjack en Poker omwille van het simpele feit dat de acties van de deelnemer weinig invloed hebben op de uitkomst van het spel, zijn er toch een paar technieken die volgens sommige gamers helpen bij het succesvol spelen van Keno. Hoewel ze niet goed kunnen worden gelabeld als "strategische beslissingen" noodzakelijkerwijs, kunnen de volgende tips en technieken grofweg gebruikt worden teneinde in ieder geval stomme fouten uit te sluiten en het spel interessanter te maken.

Keno is een spel dat vooral gebaseerd is op geluk. Toch zijn er manieren om het spel te beïnvloeden daar het niet volledig en al geluk is zoals bijvoorbeeld roulette.Vandaar dat we de volgende keno tips hebben samengesteld. U kunt dit evenzo goed opvatten als keno strategie omdat het richtlijnen voor spelopvatting bevat.

Keno lijkt heel erg veel op online bingo wat veel gespeeld wordt in Nederland, kijk voor meer info op deze goede online bingo site.

Tip 1
De Keno-computer (bij online keno) gebruikt verschillende algoritmes om willekeurig nummers te kiezen. Speel je nummers in patronen in plaats van elke keer andere nummers te kiezen. Dit is feitelijk niet echt een tip maar meer een indicatie van bijgeloof bij spelers. Veel spelers zetten vaak in op dezelfde cijfers, of een serie van cijfers. Hoewel het compleet ingaat tegen de theorie van waarschijnlijkheid en toeval en de wetten van kansberekening zijn er altijd interessante trends en patronen te zien bij nummerspellen als keno.

Tip 2
Probeer de bovenste twee lijnen te spelen. Speel 1,2,5,10 en 11 en 2 andere naar eigen keuze. Varieer je inzetten en je keuzes en je zult minimaal 5/7 en waarschijnlijk 7/7 hitten binnen een uur

Tip 3
Speel altijd 3 tot 8 spots en speel met de maximum inzet om de grooste winstkanst te genereren.

Tip 4
Nummers die lang niet aan bod zijn gekomen zullen eerder vallen dan nummers die al vaak aan bod zijn geweest. In de praktijk hoeft dit absoluut niet juist te zijn, maar in theorie moet alle nummers op de lange termijn evenveel vallen. De willekeurige aard van het spel voorkomt echter complete zekerheid: immers, elke keer weer heeft elk nummer in principe evenveel kans om te vallen als elk andere nummer en oefent de geschiedenis geen enkele invloed uit op de toekomst.

Tip 5
Wederom is dit een tip die eerder neigt naar bijgeloof dan naar wetenschappelijk bewijs, maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat je vaak beter nummers kunt kiezen die naast elkaar zitten, zoals 12 en 13. Pik opeenvolgende nummers. Hoewel er geen bewijs dit echt werkt op de lange termijn lijken veel van de nummers die afkomstig zijn uit de box te komen in opeenvolgende paren. Dit is een zeer populair geloof bij vele Keno spelers.


Online bingo en keno tips en strategie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *